Školenie zamestnancov a rekvalifikácia osôb pomocou eLearningu

eLearning môžete využiť pre výučbu rôznych technických aj netechnických zručností. Technické zručnosti môžu zahŕňať vzdelávanie v oblasti softvérových systémov a hardvérových operácií. Mäkké zručnosti pomáhajú rozvíjať komunikáciu, kreativitu, predaj a podobne.

eLearning je použiteľný pre koncepčné porozumenie aj pre vykonávanie praktických úloh v zamestnaní. Je veľmi užitočný v oblasti rekvalifikácie, pokiaľ chce jedinec zmeniť prácu alebo je dlhodobo nezamestnaný a jeho zručnosti a vedomosti nedosahujú potrebnej úrovne, pre ktorú by ho do práce prijali.  U zamestnávateľov sa eLearning stáva čoraz populárnejším nástrojom pre vzdelávanie a zaškolenie svojich zamestnancov a má to viacero dôvodov. 

Problém nedostatku zručností a vedomostí

Zamestnávatelia majú pre svoje pracovné pozície požiadavky, ktorým zamestnanci svojimi schopnosťami mnohokrát nevyhovujú, resp. sú nedostatočné. S neustálym rozvojom automatizácie, umelej inteligencie a novými interakciami s technológiami prichádza problém, kedy zručnosti zamestnancov nemusia stačiť a treba ich doplniť.

Zamestnávatelia preto musia nájsť nové a kreatívne metódy, ktorými by tieto medzery dobehli. eLearning má pre tento problém riešenie.Základné výhody eLearningu pre zamestnávateľov a rekvalifikáciu osôb

Dostupnosť a flexibilita

Jednou z kľúčových výhod eLearningu je jeho dostupnosť. Pripojiť sa môžete cez ľubovoľné zariadenie, ako je stolový počítač, tablet, notebook a dokonca aj mobil a vďaka tomu sa môže  užívateľ aktívne vzdelávať kdekoľvek.

Používateľ sa môže školiť, rekvalifikovať kedykoľvek má čas, napríklad cestou do práce, počas obedňajšej prestávky, alebo v pohodlí domova

Do systému sa môže prihlásiť podľa potreby a stanoviť si svoje vlastné tempo učenia. Učebný materiál je mu non-stop k dispozícii. Personalizovaná výučba 

eLearning umožňuje inštruktorom a zamestnávateľom vytvoriť vlastný obsah na mieru, podľa štandardov svojej spoločnosti a individuálnych potrieb zamestnancov. Prispôsobiť ich môžu rôznym odborom a profesiám, takže sa do výučby môžu zapojiť aj zamestnanci z rôznych odvetví súčasne. 

Zamestnanci môžu zlepšovať svoje zručnosti alebo popracovať na svojich slabých stránkach, aby boli schopní väčšieho výkonu a lepších výsledkov v práci. 

Nákladovo výhodný

Vzdelávanie pomocou eLearningu je dlhodobá a vďačná investícia, ktorá vaše náklady efektívne redukuje. Poplatky za školiteľov a čas zamestnancov, rovnako ako školiace miestnosti, cestovanie, stravovanie a materiály sú minimalizované. 

K systému sa užívatelia prihlásia jednoducho pomocou digitálneho zariadenia. Online kurzy, testy aj učebné materiály môžete využívať opakovane, prípadne ich podľa potrieb editovať a aktualizovať. eLearning nielenže efektívne znižuje náklady, šetrí aj váš časInteraktívne formy výučby

eLearning sa neustále zdokonaľuje a hľadá interaktívnejšie a kreatívnejšie spôsoby výučby, ktoré zefektívnia celý proces vzdelávania. Miesto toho, aby ste svojim zamestnancom zasielali hrubé príručky a materiály, môžete im vedomosti a nové zručnosti poskytnúť pomocou zaujímavejších foriem, ako napríklad:

  • Mikroučenie 
  • Gamifikácia
  • Simulácia
  • Učenie pomocou videí

Všetky formy online výučby sa dajú nakombinovať tak, aby pôsobili pútavo a zvýšili interakciu zamestnanca. Pomáha nasimulovať konkrétnu situáciu

eLearning je rovnako použiteľný pri budovaní zručností v technickej oblasti, ako aj pri tréningu soft-skills. Pomocou neho sa dá nasimulovať konkrétny problém alebo situácia:

  • Simulácia ako hranie rolí v oblasti zákazníckych služieb alebo zručností pri pohovore
  • Simulácia na softvérové aplikácie, kde sa školiaci zamestnanci oboznámia s novými aplikáciami
  • Simulácia hardverových operácií, kde sa školiaci zamestnanci oboznámia s tým, ako opraviť zariadenie.Ukladanie údajov a výsledkov z testovania

Každá organizácia ocení efektívny vzdelávací program, ktorý zaistí profesijný rast ich zamestnancov. Pri online vzdelávaní pomocou eLearningu je omnoho jednoduchšie zbierať údaje pre posúdenie efektívnosti, než pri bežných školiacich programoch. 

Systém ukladá dáta o dokončení kurzu, aktualizácii kurzu alebo priradení kurzu. Tieto údaje tiež preposiela na konkrétnu adresu užívateľa, vďaka čomu je neustále informovaný o zmenách a dealinoch. 

Celý priebeh výučby prebieha online, administrátori si môžu kedykoľvek prezrieť výsledky testovania, zistiť, kto s kurzom začal a kto ho úspešne ukončil. 
Pomocou eLearningu svojim zamestnancom poskytnete kvalitné vzdelávanie na svetovej úrovni, interaktívne a záživné formy výučby a hlavne slobodu učiť sa kedykoľvek a kdekoľvek

Nezamestnaní s nízkou úrovňou požadovaných zručností a aj tí, ktorí si hľadajú prácu v novej profesii môžu ťažiť z benefitov tohto moderného školiaceho systému. Vo svojom voľnom čase môžu posilniť svoje slabé stránky, zdokonaľovať svoje vedomosti a úspešne sa rekvalifikovať.