eLearning môžete využiť pre výučbu rôznych technických aj netechnických zručností. Technické zručnosti môžu zahŕňať vzdelávanie v oblasti softvérových systémov a hardvérových operácií. Mäkké zručnosti pomáhajú rozvíjať komunikáciu, kreativitu, predaj a podobne.