Pandémia a rozmach online vzdelávania

Pandémia a rozmach online vzdelávania
Aktuálna situácia prinútila mnohých z nás, zamestnancov, školákov, ale aj študentov vysokých škôl, zostať doma. Školy, univerzity, organizácie a firmy boli doslova donútené prejsť na formu digitálneho vyučovania.

E-Learningové odvetvie rastie dychberúcim tempom

Vzostup e-Learningových platforiem či už vo forme populárnych webových stránok s kurzami, online študentských prednášok alebo celých systémov softvérových aplikácií, sa javí ako nezastaviteľný trend. 

E-Learning, ako dištančná forma výučby poskytovaná pomocou elektronickej technológie zaznamenala rýchlejší rast ako ktorýkoľvek iný sektor. Tento rast je poháňaný radom faktorov, vrátane zvyšovania efektívnosti pre spoločnosti a výhod pre študentov. 

Učenie a rozvoj v čase pandémie

Pandémia bude časom, ktorý si budeme pamätať mnoho ďalších rokov. Ovplyvnilo všetky aspekty života, od zdravotných predpisov, ekonomických zápasov až po sociálne a politické dopady. Globálne sa implementovalo veľa reštriktívnych pravidiel a predpisov, od hromadnej karantény, blokovania spoločností, ako aj sociálnych a fyzických dištancov až po zatváranie škôl, podnikov a iných inštitúcií.

Tieto nariadenia zmenili mnoho sektorov. Boli prijaté opatrenia, aby sa pracovná sila počas pandémie mohla adaptovať, vrátane plánov zmien pracovných zmien, práce na diaľku a práce z domu. A, ako funguje práca z domu alebo dištančné vyučovanie? Prostredníctvom online prístupu.

Ako eLearning formuje pracovnú silu

Pretože eLearning počas tejto pandémie umožňuje firemné školenie, pracovná sila sa úplne spolieha na online kurzy a vzdelávanie. Stratégie učenia a rozvoja v súčasnosti maximalizujú využitie online výučbových platforiem a aj používanie technológií na umožnenie prístupných metód výučby a komunikácie.

Napríklad obvyklé pracovné stretnutie sa môže stále uskutočniť prostredníctvom virtuálnej konferencie cez počítače a mobilne zariadenia. Virtuálnu online komunikáciu, ako je Zoom, Skype, Google Duo, DingTalk, Facetime, WhatsApp a podobné videokonferenčné platformy, možno použiť ako alternatívu na nahradenie spôsobov komunikácie medzi pracovnými silami ako aj medzi študentmi alebo učiteľmi. To môže zjednodušiť obchádzanie potreby efektívnej komunikácie tvárou v tvár.

Zvýšené používanie eLearningu tiež formuje spôsob ukladania údajov, a to prostredníctvom cloudových úložísk, ako sú Google Drive, DropBox, Microsoft One Drive a iné osobné zariadenia. Pre spoločnosti s dôvernou správou údajov môže byť ukladanie údajov pomocou tejto metódy rizikom. Ale s technológiou ako intranet, interné disky a viacfaktorová autentifikácia je možné týmto bezpečnostným problémom zabrániť, aby boli dáta v bezpečí.

Napriek riziku je eLearning stále jedným z najefektívnejších spôsobov, ako udržať pracovnú silu v kontakte. Digitálne vzdelávanie môže formovať pracovnú silu pomocou kreatívnych metód. Neobmedzené hranice prístupu k eLearningu môžu podnietiť zaujímavé prístupy, ako sú napríklad online spolupráce, kurzy a rôzne koncepty výučby. Online výučba môže tiež zvýhodniť zamestnancov, ktorí uprednostňujú samovýučbu alebo tých, ktorí uprednostňujú výučbu prostredníctvom platforiem sociálnych médií, virtuálnych udalostí, webinárov a online kurzov s inštruktormi či bez nich.

Digitálne učenie môže byť riešením, ktoré pomôže korporáciám udržiavať produktívnu a efektívnu pracovnú silu aj počas zložitej krízy.