Histórické aspekty vzniku e-learningu

Histórické aspekty vzniku e-learningu
Dnes si už život bez internetu nedokážeme predstaviť. Slúži nám nielen na komunikáciu s ďalekými príbuznými, na čerpanie informácii, na prácu, ale aj na vzdelávanie sa. Aktuálna situácia prinútila inštitúcie a študentov prejsť na online výučbu a tým sa stal eLearning populárnym ako nikdy predtým. Výučba na diaľku má pestrú históriu.

História eLearningu je plná neúspechov, ale aj úspešných príbehov, ktoré vzbudzujú úžas. Aby ste mali lepší obraz o tom, ako sa eLearning vyvíjal, spätné pohľady na históriu vám môžu poskytnúť niekoľko zaujímavých faktov a jedinečný pohľad na toto rastúce odvetvie.

Časová os histórie e-learningu


1840 - Korene eLearningu

Už dávno pred spustením internetu sa ponúkali dištančné kurzy, ktoré študentom poskytovali vzdelanie v konkrétnych predmetoch alebo zručnostiach. V 40. rokoch 18. storočia Isaac Pitman učil svojich žiakov prostredníctvom korešpondencie. Táto forma písania slúžila na zvýšenie rýchlosti písania a bola obľúbená medzi sekretárkami, novinármi a inými ľuďmi, ktorí veľa písali. Pitmanovi, ktorý bol kvalifikovaným učiteľom, boli poštou zaslané splnené úlohy a on následne poslal svojim študentom ďalšie práce, aby ich mohli dokončiť rovnakým systémom.

1924: "Automatic Teacher"

Sidney Pressey bol profesorom psychológie na Ohio State University, ktorý je považovaný za prvého človeka v histórii eLearningu, ktorý navrhol prvé elektronické zariadenie „učebný stroj“ v roku 1924. Vzhľadom na vtedajšiu technológiu však tento stroj nebol ničím podobný, tým ktoré poznáme dnes. Bol to učebný stroj, v ktorom sa zobrazovali otázky a užívateľ volil správne odpovede pomocou tlačidiel. Jeho využitie vo výučbe však nebolo až také populárne. 

1950: Rádio ako formy výučby

Na začiatku 20.storočia sa stalo rádio jedným z primárnych zdrojov zábavy. Inštitúcie začali vysielať programy, ktoré študentov i dospelých vzdelávali v rôznych odvetviach ako náboženstvo, globálne udalosti, ekonomika alebo veda. Prostredníctvom tejto novej formy mohli ľudia získať nové podnety, ktoré v školských učebniciach nenašli.

1954: Vyučovací stroj

Dôležitým krokom vpred bolo zavedenie programovaných inštrukcií Harvardským profesorom B. F. Skinnerom, ktorý sa mimo iného zaoberal aj edukačnými metódami. Skinner vytvoril „Teaching Machine“, ktorý sa od Presseyho stroja líšil tým, že sa zameriaval skôr na to, aby študentov naučil, než, aby ich iba testoval. Programované inštrukcie, kedy je potrebné vyplniť správnu odpoveď do kontextu, v ktorom sa nachádza voľné miesto, je veľmi obľúbeným prvkom využívaným vo viacerých formách eLearningu. 

1960: PLATO

V tomto roku bola verejnosti predstavená prvá výučba vedená prostredníctvom počítačového programu - softwaru. Tento program sa nazýval „CBT program - Computer Based Training Program„ (slovensky: výcvikový program pomocou počítača). Známy aj ako „PLATO - Programmed Logic for Automated Teaching Operations“ . Tento prvý eLearningový software bol naprogramovaný práve pre študentov a učiteľov na University of Illinois.

1960-1970

Prvé online výučbové systémy boli vyvinuté iba na poskytovanie informácií študentom. S príchodom 70.rokov však nastal ďalší prelom a online výučba začala byť interaktívnejšia. Na Open University vo Veľkej Británii začali využívať výhody systému na diaľkové vzdelávanie. V minulosti sa učebné materiály doručovali poštou a korešpondencia s lektormi sa uskutočňovala taktiež dopisovanim. S rozmachom internetu začala Open University ponúkať širšiu škálu interaktívnych vzdelávacích zážitkov ako aj rýchlejšiu korešpondenciu so študentmi prostredníctvom e-mailu atď.

1980 - Prvé domáce počítače

Ku koncu 20. storočia, keď došli v USA k historicky prvému zavedeniu osobných počítačov, sa začali hojne rozširovať aj eLearningové systémy a iné nástroje elektronickej výuky. Zásadný prielom nastal v roku 1984, keď bol predstavený počítač Apple od spoločnosti Macintosh. Jeho jedinečný vstup pomocou myši tiež priniesol revolúciu v interakcii používateľov so strojom. Technicky zdatní učitelia vyrobili pre študentov vlastný softvér a výukové programy. Komerčné softvérové ​​spoločnosti pripravili výukové materiály a výukové hry. Ľudia začali zdieľať informácie cez internet, ktoré boli k dispozícii všetkým, ktorí mali doma počítač. Mohli surfovať po webových stránkach z domova a dozvedieť sa viac o akejkoľvek téme, ktorá bola dostupná na internete.

1989: World Wide Web (WWW)

World Wide Web (WWW) vynašiel britský vedec Tim Berners-Lee. Pôvodným účelom WWW bolo zdieľanie informácií medzi akademickými inštitúciami po celom svete.

1990 - Zavedenie eLearningu do škôl

Na počiatku 90. rokov došlo k veľkej modernizácií svetového vzdelávania, pretože mnohé školy začali uprednostňovať diaľkové online štúdium cez internet. To umožnilo vzdelávanie ľudí s geografickým a časovým obmedzením, čo viedlo k podstatne širšiemu publiku študentov. Pokrok nových a moderných technológií pomohol vzdelávacím instituciám znížiť ich náklady, a to práve vďaka dištančnej výučbe

Veľkú rolu v histórií eLearningu hrali vysoké školy v USA, ktoré do nej v priebehu 90. rokov investovali milióny dolárov. S eLearningovým projektom uspela napríklad univerzita v Phoenixe, ktorá sa špecializovala na obchodný segment a zdravotníctvo. Tak ako v USA, aj v Európe o rozvoj a zdokonalovanie eLearningu zaujímali najmä vysoké školy a univerzity. Vďaka iniciatíve a plánom ho dokázali presadiť u vrcholných európskych predstaviteľov a politikov. Ti si uvedomili veľký potenciál informačných a komunikačných technológií (IT/ICT).

Vedeli ste, že...

... v roku 1994 bola založená úplne prvá online stredná škola CompuHigh?

1999: Zaviedol sa pojem „eLearning“

V roku 1999 sa tento rastúci fenomén ľudí, ktorí sa učia prostredníctvom počítačov, získavajú online tituly a používajú internet na šírenie vzdelávania, nakoniec pomenoval: eLearning. Tento pojem navrhol Elliott Masie na svojej konferencii TechLearn Conference v Disneyworld. Bolo to prvýkrát, čo sa tento termín použil v profesionálnom kontexte. 

1999: Prvá online univerzita

Prvá akreditovaná online univerzita, Jones International University, otvorila svoje brány v roku 1999. Študentom ponúkala online kurzy a diplomy z podnikania a vzdelávala ich až do roku 2015, kedy bola oficiálne zatvorená.

Od 2000: Firmy začínajú používať eLearning na školenie zamestnancov

Na začiatku 21. storočia sa eLearningu chopil veľký počet firiem, ktoré ho považovali za efektívny spôsob školenia nových zamestnancov, ale aj, ako pomoc starším pri osviežovaní a zdokonaľovaní ich schopností. Profitovať mohli obidve strany. Namiesto investícií do seminárov mohli spoločnosti znížiť ich náklady a umiestniť všetky učebné materiály na intranete. Tam k nim mali zamestnanci prístup a tréningový plán ich informoval o tom, čo sa majú prostredníctvom platformy naučiť.

V tomto období sa dostal eLearning na výslnie a jeho povedomie v širokej verejnosti začalo byť významné. Milénium se dá považovať za najväčší boom eLearningu.

Ďalšie pokroky v eLearningu:

 • Zvýšená šírka pásma pre rýchlejší a omnoho lepší multimediálny obsah.
 • Vysokorýchlostné internetové technológie vrátane širokopásmových a bezdrôtových sietí LAN pre rýchlejšie pripojenie.
 • Bluetooth na pripojenie krátkeho dosahu k zariadeniam, ako sú telefóny a tlačiarne, vylepšené technológie prehľadávača pre lepší používateľský zážitok.

2001: MIT zahajuje projekt OpenCourseWare

Massachusettský technologický inštitút (MIT) urobil obrovský prvý krok v sprístupnení vysokokvalitných vzdelávacích zdrojov verejnosti prostredníctvom svojho projektu OpenCourseWare. Webová stránka obsahovala 50 kurzov, ktoré obsahovali video prednášky a úlohy od najlepších profesorov MITK. Ktokoľvek mohol sledovať, sťahovať, zdieľať a upravovať materiál podľa svojich potrieb.

2005: Rozmach Flash videa

V roku 2005 spoločnosť Adobe kúpila spoločnosť Macromedia a transformovala ju na verziu Adobe Flash. Vývojári, ktorí s ním pracovali, zistili, aký je Flash flexibilný. Používateľom teda umožňoval vkladanie a prehrávanie videa jednoduchšie a rýchlejšie. Flash sa stal cez noc nástrojom na animáciu a tvorbu, dôležitým pri vytváraní multimediálneho obsahu.

V tom istom kroku sa zrodil aj YouTube, ktorý je pravdepodobne najnavštevovanejšou stránkou na svete na nahrávanie alebo sledovanie videí online. 

2008: Začiatok mobilného webu

Mobilný web začal fungovať len pred niekoľkými rokmi. Boli predstavené prvé smartphony, prišli tablety s pripojením na internet a zvyšok príbehu pravdepodobne poznáte. Éra však pokračuje. 

Od 2010: Vek sociálneho učenia

Vďaka šíreniu platforiem sociálnych médií, ako je napríklad Facebook, YouTube, Twitter a LinkedIn, sa vzdelávanie stalo široko dostupným zdrojom. Od krátkych blogov, tweetov a minútových videí až po hodinové dokumentárne filmy a rôznorodé kurzy je vzdelávanie k dispozícii v rôznych formách, vhodná pre kohokoľvek.

E-Learning se stal veľmi populárnym nástrojom aj pre výučbu detí, a to prostredníctvom rôznych počítačových aplikácií a hier - abeceda, pravopis, matematika, cudzie jazyky, logické hry atď.

2010: Udemy

Udemy, jedna z najväčších a najpopulárnejších platforiem online kurzov na svete, bola založená v roku 2010 trojicou tureckých profesionálov. Tento nový obchodný model eLearningu, sa katapultoval do vysokých výšin úspechu. Študenti si môžu na webe prehľadávať nekonečný katalóg kurzov a kúpiť si ich. Získajú tak prístup na celý život, hodiny video prednášok, praktické otázky a referencie o absolvovaní.

2020: COVID-19 a vzdelávanie online

Vypuknutie koronavírusu bolo jednou z udalostí, ktorá spôsobila skutočný úder tradičnému vyučovaniu na školách a odhalila obmedzenia tejto formy učenia. S lockdownom, ktoré sa začalo implementovať na celom svete s cieľom obmedziť šírenie vírusu, sa študenti všetkých vekových skupín zrazu ocitli doma a vzdelávanie sa zastavilo. V tomto období boli nielen rodičia a vzdelávacie inštitúcie nútení zvážiť a prijať alternatívu eLearningu. Tak študenti začali navštevovať online triedy, v ktorých učiteľ vyučuje pomocou učebného softvéru.

Využitie súčasného eLearningu

E-learning a jeho využitie sa postupom času rozšírilo takmer do všetkých podnikateľských činností, škôl a verejných služieb. V ktorých oblastiach sa využíva najviac?

Školstvo

 • Dištančné vzdelávanie - domáca príprava na vyučovanie
 • Adaptácia nových študentov
 • Overovanie znalostí
 • Výuka práce so softvérom
 • Interaktivní e-learning - študent a učiteľ spolu komunikujú elektronicky, napríklad na prednáškach

Firemné školenia a kurzy pre zamestnancov

 • Zákonné školenia
 • Odborné certifikácie - možnosť získať certifikát pre špecializované a odborné znalosti (Google Analytics, Google AdWords a pod.).
 • Interné školenia

Zdravotnictvo

Veľmi dôležitým kritériom pre kvalitný pracovný výkon zdravotníckej profesie je celoživotné vzdelávanie. V zdravotníctve sa využíva eLearning v mnohých smeroch, a to nielen pri výuke zdravotných sestier, doktorov a ostatných zdravotníkov, ale aj samotných pacientov.

Iné oblasti

E-learning sa využíva pri výučbe cudzích jazykov a počítačových vedomostí a pri vzdelávaní postihnutých ľudí. Je možné ho využiť aj na cvičenie a fitness. Človek cvičí cviky, ktoré mu ukazuje lektor prostredníctvom DVD, televízie alebo internetu.

Čo bude ďalej?

Iba čas ukáže, akými smermi vývoja online výučby sa bude postupovať. Jedna vec je však istá - eLearning nikam neodchádza. História online vzdelávania ukázala, že je na ceste exponenciálneho rastu a tento rast sa bude časom určite zrýchľovať. Aký vplyv bude mať eLearning na tradičné vzdelávacie inštitúcie sa ukáže. Avšak je pravdepodobné, že sa budú musieť prepracovať a prispôsobiť postupom elektronického vzdelávania, aby si udržali konkurencieschopnosť vo vzdelávacom priemysle.

Personalizované vzdelávanie je cestou budúcnosti a eLearning je nepochybne jedným z najlepších spôsobov, ako dosiahnuť skutočne individuálne vzdelávacie výsledky. Svet čaká na ďalšie kolo inovátorov v oblasti vzdelávacích technológií, ktorí by tento priemysel posunuli ďalej.