Systémy riadenia vzdelávania poskytujú modernú formu výučby na diaľku. Dnes sa bez tohto inovatívneho systému nezaobíde skoro žiadna škola, firmy ani organizácie. Dajú sa využiť na vzdelávanie študentov, školenie či rekvalifikáciu zamestnancov. Zoznámte sa so systémom LMS a jeho základnými benefitmi pre vás.