Kooperatívne nástroje pre videokonferencie
Nástroje na videokonferenciu a tímovú prácu menia spôsob, akým ľudia pracujú a pomáhajú pri spoločnej práci. Tieto aplikácie slúžia na zvýšenie produktivity a umožňujú tímom efektívnejšie spolupracovať aj na diaľku - dôležitá funkcia v súčasnosti, keď toľko z nás pracuje z domu a nie je priestor na to, stretnúť sa osobne.