Facebook Pixel

Výhody a benefity eLearningu

Čo je Výhody eLearningu - elearning

Vyššia efektivita učenia

Štúdium prostredníctvom elearningu znamená zapojenie viacerých zmyslov a tým zvyšuje zapamätateľnosť učiva. Profesionálne zavedenie elearningu do organizácie môže priniesť kvalitnejšiu pracovnú silu, znížiť fluktuáciu zamestnancov, zvýšiť kvalitu produktov a efektivitu procesov.

Bezplatná konzultácia

Prečo Výhody eLearningu - elearning

Flexibilita systémov

Ak je už elearning systém pre firmu zavedený, je možné do neho neustále dopĺňať nové kurzy, upravovať obsah starých kurzov, aktualizovať a spravovať databázu študentov či zamestnancov podľa aktuálneho vzdelávacieho konceptu organizácie. Systém  je k dispozícii kedykoľvek, vďaka čomu môžu zamestnanci študovať, kdekoľvek majú chuť.

Výhody Výhody eLearningu - elearning

Nižšie náklady na školenie

Vďaka eLearningu už nemusíte platiť prezenčné semináre s čím sa spájajú náklady na prenájmom miestnosti a cestovné výdavky, náklady na lektorov. Môžete jednoducho vytvoriť online kurz a zdieľať ho so svojimi zamestnancami.

Ďalšie výhody eLearningu

Implementácia e-Learningu do firmy má bez pochyby obrovské množstvo výhod. Výhody sú väčšinou špecifické pre konkrétnu firmu, čo súvisí s aktuálnym vzdelávacím systémom, typom zamestnancov, ako aj vôľou rozvíjať rôzne veci vo firme. 

Nižšie náklady na školenie

Vďaka eLearningu sa nemusíte platiť semináre, prenájmom miestnosti a cestovné výdavky. Môžete jednoducho vytvoriť online kurz a zdieľať ho so svojimi zamestnancami.

Flexibilita

Ak je už elearning systém pre firmu zavedený, je možné do neho neustále dopĺňať nové kurzy, upravovať obsah starých kurzov a spravovať databázu študentov či zamestnancov podľa aktuálneho vzdelávacieho konceptu organizácie. Študenti či zamestnanci si z ponuky kurzov vyberú ten správny podľa ich potreby, úrovne vedomostí a záujmu, na rozdiel od klasickej výučby, kedy celá skupina musí prijímať možno už známe, zbytočné alebo nezaujímavé informácie a napredovať rovnakým tempom.Okrem obsahovej flexibility je dôležitá aj časová a individuálna prispôsobivosť. Nie lektor, ale sám študent či zamestnanec si určuje kedy, kde, ako dlho a akým tempom sa bude vzdelávať.

Širšie pokrytie

Dištančné vzdelávanie nemá bariéry. Jednotným spôsobom môžete vyškoliť stovky zamestnancov v desiatkach kancelárií, a to po celom svete. Zamestnanci nemusia tráviť čas účasťou na prednáškach v triede. Potrebujú iba digitálne zariadenie a prístup na internet. LMS je k dispozícii kedykoľvek, vďaka čomu môžu zamestnanci študovať, kdekoľvek majú chuť: pri cestovaní, cez obednú prestávku alebo doma. Kvalitný digitálny kurz nie je len sled snímok. 

Univerzálnosť

Pomocou už predpripravených kurzov je možné bez ďalších nákladov vyškoliť nových pracovníkov. Elearning tak pre firmu tvorí datatbázu usporiadaných informácií, z ktorej môžu všetci zamestnanci čerpať i po ukončení kurzu. Všetky učebné materiály sú uložené na jednom mieste. Systém riadenia výučby (LMS) je softvérová aplikácia, ktorá sa používa na poskytovanie online školení. Zamestnanci sa môžu do LMS prihlásiť vo akomkoľvek čase z ľubovoľného zariadenia, nájsť požadovaný kurz a obnoviť svoju pamäť.

Podpora sebadisciplíny a motivácie

Úspešne zakončený elektronický kurz pomáha budovať sebavedomie a sebadôveru vo vlastné sily a inteligenciu. Taktiež podporuje chuť ďalej sa rozvíjať a preberať zodpovednosť za vlastné vzdelávanie. Elektronické vzdelávanie podporuje vedomie študentov, že sa nevzdelávajú pretože musia, ale preto, že sa vzdelávať chcú. Kvalitný digitálny kurz nie je len sled snímok. Obsah, ktorý sa prezentuje, musí byť pútavý, informatívny a interaktívny.

Právo na neúspech

Hlavne pre tých, ktorí nie sú študijné typy a neradi sa prezentujú pred ostatnými je elektronické vzdelávanie vhodné. Elektronické vzdelávanie eliminuje zahanbenie z neúspechu pred skupinou. Koľko krát si študent potrebuje prejsť učebnú látku, ako dlho mu to trvá kým jej porozumie, koľko je schopný sa naučiť ostáva len jeho osobná vec, jeho schopnosť či neschopnosť porozumieť a učiť sa nestáva verejnou záležitosťou.

Štandardizácia vedomostí

Pri prijímaní zamestnanca do pracovného pomeru organizácia nemá komplexný prehľad o jeho schopnostiach, a ani klasický proces orientácie zamestnancov nezaručuje dostatočnú úroveň poznatkov. Práve vytvorenie štandardizovaných vzdelávacích kurzov zaručí, že zamestnanci budú mať dostatočnú úroveň vedomostí a zručností a v prípade potreby budú mať vždy k dispozícii cenný zdroj informácií. Väčšina LMS má analytiku, ktorá zobrazuje pokroky každého študenta alebo zamestnanca v grafoch a správach.

Vyššia efektivita učenia

Štúdium prostredníctvom elearningu znamená zapojenie viacerých zmyslov, a tým zvyšuje zapamätateľnosť učiva. Študent číta, vidí, počuje, rieši úlohy, testuje sa a dostáva spätnú väzbu. Názorné ukážky sú často krát praktickejšie ako výklad a kreatívne vytvorený vzdelávací kurz prináša aj viditeľnú zmenu k lepšiemu v pracovnom procese alebo študijných výsledkoch. Profesionálne zavedenie elearningu do organizácie môže priniesť kvalitnejšiu pracovnú silu, znížiť fluktuáciu zamestnancov, zvýšiť kvalitu produktov a procesov.

Spokojnosť zákazníkov a zamestnancov

Spokojnosť na zamestnaneckej aj zákazníckej strane sú nemerateľné výhody, ktoré elearning prináša. Zamestnanci, do ktorých firma investuje aj v podobe vzdelávania, sa cítia istejšie, zvyšovanie kvalifikácie prispieva k ich pracovnému uspokojeniu. Zákazníci zasa ocenia kvalifikovaný firemný personál.

Budovanie učiacej sa organizácie

Dvadsiate prvé storočie sa nesie v duchu budovania znalostnej spoločnosti a veľkého technického rozvoja, a práve elektronické vzdelávanie umožňuje prepojenie týchto dvoch konceptom a budovanie učiacej sa organizácie. Rýchle šírenie, zdieľanie a aktualizácia informácii majú pre každú organizáciu strategický význam. e-Learning pomáha zamestnancom držať krok s rytmom spoločnosti a riešiť problémy v reálnom čase. Potrebujete tímu predstaviť nový produkt? Vytvorte kurz a doručte ho okamžite vašim zamestnancom.

Zhrnutie

  • Školenie zamestnancov, je hlavný dôvod, prečo spoločnosti implementujú eLearning. Digitálne kurzy sú pri školení zamestnancov efektívnejšie, pretože poskytujú neustále a ľahko použiteľné vzdelávacie riešenie.
  • Školenie o dodržiavaní predpisov je povinné pre takmer každé podnikanie. Cieľom je informovať nových zamestnancov o zásadách spoločnosti, napríklad tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti a osobného správania. 
  • eLearning zamestnáva zamestnancov interaktívnymi kurzami, kreatívnym dizajnom a hernými prvkami. 
  • Vďaka digitálnym kurzom môžete svojich partnerov a klientov naučiť, čo robíte, či už ide o produkty alebo služby. Ľudia majú radi inovácie. Pomocou kurzov a prezentácií vysvetlite, ako vaša služba alebo produkt funguje. 

eLearningové riešenia na mieru

eLearningové riešenia

Vývoj a nasadenie elearningového riešenia na mieru podľa požiadaviek klienta a jeho integrácia do firemného prostredia

Tvorba kurzov na mieru

Tvorba kurzov na mieru

Vytváranie kurzov a testovacích scenárov pre klienta na mieru podľa požiadaviek na vzdelávací proces zamestnancov

Vzdelávanie a rozvoj

Vzdelávanie a rozvoj

Nastavenie vzdelávacieho procesu a rozvoja zamestnancov resp. klientov a dodávateľov prostredníctvom elearningu

Buďme v kontakte

Stránka je chránená systémom reCAPTCHA od Google a uplatňujú sa
zásady ochrany súkromia a podmienky používania.
Icon

Telefón

+421 915 722 546

Icon

Email

Icon

Adresa

Obchodná 39, Bratislava, SK

Copyright 2012 - 2024 © Naprogramované vlastným CMS systémom