Facebook Pixel

SCORM a štandardy eLearningu

Čo je SCORM a štandardy eLearningu - elearning

Čo je SCORM

SCORM je najpoužívanejší štandard elearningu, referenčný model, ktorý vytvára štruktúru, ktorá je nezávislá od obsahu elearningového kurzu. To umožňuje využitie ľubovoľného kurzu aj v inom LMS (Learning Management System – Systém riadenia výučby).

Bezplatná konzultácia

Prečo SCORM a štandardy eLearningu - elearning

Prečo SCORM ako štandard

Štandard SCORM spĺňa niekoľko základných princípov, ktoré umožňujú jeho univerzálne použitie. Patrí tu všeobecná prístupnosť, to znamená, že kurz musí byť užívateľovi prístupný odkiaľkoľvek a jednoznačne identifikovateľný. Ďalšou vlastnosťou je interoperabilita, teda nezávislosť na softvéri a hardvéri, kurz by mal byť použiteľný v akomkoľvek systéme alebo aplikácii.

Výhody SCORM a štandardy eLearningu - elearning

Shareable Content Object Reference Model

Podľa SCORM sa obsah skladá z prvotných stavebných jednotiek (text, zvuk, video...)a zdieľaných výukových jednotiek. Jednotky, ktoré obsahujú výučbovú informáciu, môžu mať ľubovoľnú veľkosť. Výučbové jednotky sa môžu ďalej agregovať do komplexnejších výučbových objektov. Výučbový objekt tak môže tvoriť jedna veta, obrázok, animácia, video, štruktúra textov a multimediálnych prvkov, a aj celý kurz. Každá výučbová jednotka sa skladá z výučbového obsahu a meta-dát - popisných dát, ktoré bližšie identifikujú jeho vnútornú štruktúru, účel, výučbový cieľ, popis alebo jeho autora.

SCO – Shareable Content Object

Ide o dátový model zdieľania objektov obsahu

eLearningové riešenia na mieru

eLearningové riešenia

Vývoj a nasadenie elearningového riešenia na mieru podľa požiadaviek klienta a jeho integrácia do firemného prostredia

Tvorba kurzov na mieru

Tvorba kurzov na mieru

Vytváranie kurzov a testovacích scenárov pre klienta na mieru podľa požiadaviek na vzdelávací proces zamestnancov

Vzdelávanie a rozvoj

Vzdelávanie a rozvoj

Nastavenie vzdelávacieho procesu a rozvoja zamestnancov resp. klientov a dodávateľov prostredníctvom elearningu

Buďme v kontakte

Stránka je chránená systémom reCAPTCHA od Google a uplatňujú sa
zásady ochrany súkromia a podmienky používania.
Icon

Telefón

+421 915 722 546

Icon

Email

Icon

Adresa

Obchodná 39, Bratislava, SK

Copyright 2012 - 2024 © Naprogramované vlastným CMS systémom