Facebook Pixel

Neformálne vzdelávanie

Čo je neformálne vzdelávanie - elearning

Čo je neformálne vzdelávanie

Neformálne vzdelávanie sa od formálneho líši svojou dištančnou formou, kedy stačí iba pripojenie na internet a zariadenie, cez ktorého sa používatelia môžu spojiť s digitálnou platformou. Takéto vzdelávanie sa charakterizuje svojou flexibilitou v rámci spektra tém a časového nasadenia.

Bezplatná konzultácia

Prečo neformálne vzdelávanie - elearning

Prečo neformálne vzdelávanie

Keďže neformálne vzdelávanie je sprostredkované cez internet, je dostupné už všetkým. Oproti bežnej formy vzdelávania prináša aj otvorenú škálu médií, v ktorých vyučovanie prebehne a táto multimediálna výučba sa môže stať efektívnejšou v rámci vzdelávania vašich študentov alebo zamestnancov.

Výhody neformálne vzdelávanie - elearning

Výhody neformálneho vzdelávania

Do neformálne výučby sa dajú zapojiť všetci tí, ktorí majú o to záujem a pritom sa neberie ohľad na to, odkiaľ sa užívateľ pripojí, alebo či mu to umožňuje jeho zdravotný stav. Týmto spôsobom môže osloviť veľké množstvo ľudí a vzdelávanie a potrebné informácie sú ľahko dostupné. Používateľom tiež poskytuje voľnú ruku v spracovaní obsahu, čo zahŕňa jeho tému, rozsah a médium, v ktorom sa výučba odprezentuje.

eLearningové riešenia na mieru

eLearningové riešenia

Vývoj a nasadenie elearningového riešenia na mieru podľa požiadaviek klienta a jeho integrácia do firemného prostredia

Tvorba kurzov na mieru

Tvorba kurzov na mieru

Vytváranie kurzov a testovacích scenárov pre klienta na mieru podľa požiadaviek na vzdelávací proces zamestnancov

Vzdelávanie a rozvoj

Vzdelávanie a rozvoj

Nastavenie vzdelávacieho procesu a rozvoja zamestnancov resp. klientov a dodávateľov prostredníctvom elearningu

Buďme v kontakte

Stránka je chránená systémom reCAPTCHA od Google a uplatňujú sa
zásady ochrany súkromia a podmienky používania.
Icon

Telefón

+421 915 722 546

Icon

Email

Icon

Adresa

Obchodná 39, Bratislava, SK

Copyright 2012 - 2021 © Naprogramované vlastným CMS systémom