Výhody elearningu

Univerzálnosť

Pomocou už predpripravených kurzov je možné bez ďalších nákladov vyškoliť nových pracovníkov. Elearning tak pre firmu tvorí datatbázu usporiadaných informácií, z ktorej môžu všetci zamestnanci čerpať i po ukončení kurzu.

Flexibilita

Ak je už raz elearning systém pre firmu zavedený, je možné do neho neustále dopĺňať nové kurzy, upravovať obsah starých kurzov a spravovať databázu študentov či zamestnancov podľa aktuálneho vzdelávacieho konceptu organizácie. Študenti či zamestnanci si z ponuky kurzov vyberú ten správny podľa ich potreby, úrovne vedomostí a záujmu, na rozdiel od klasickej výučby, kedy celá skupina musí prijímať možno už známe, zbytočné alebo nezaujímavé informácie a napredovať rovnakým tempom. Okrem obsahovej flexibility je dôležitá aj časová a individuálna prispôsobivosť. Nie lektor, ale sám študent či zamestnanec si určuje kedy, kde, ako dlho a akým tempom sa bude vzdelávať.

Nízke náklady

Elektronické vzdelávanie značne redukuje náklady na vzdelávanie. Individuálnym študentom šetrí náklady za prihlásenie sa na kurz (ktoré musia byť také vysoké aby sa zaplatila miestnosť, lektor a vytvoril zisk pre organizátora) a za dopravu na miesto výučby. Pre školy a firmy elektronické vzdelávanie znamená úsporu na organizačných nákladoch, ako je prenájom školiacej miestnosti, zabezpečenie lektorov a občerstvenia, nehovoriac o narušení pracovného procesu. Pomer informácii, možností a kapacít on-line vzdelávacích kurzov k počiatočným nákladom je naozaj nezanedbateľný.

Podpora sebadisciplíny a motivácie

Úspešne zakončený elektronický kurz pomáha budovať sebavedomie a sebadôveru vo vlastné sily a inteligenciu. Taktiež podporuje chuť ďalej sa rozvíjať a preberať zodpovednosť za vlastné vzdelávanie. Elektronické vzdelávanie podporuje vedomie študentov, že sa nevzdelávajú pretože musia, ale preto, že sa vzdelávať chcú.

Právo na neúspech

Hlavne pre tých, ktorí nie sú študijné typy a neradi sa prezentujú pred ostatnými je elektronické vzdelávanie vhodné. Elektronické vzdelávanie eliminuje zahanbenie z neúspechu pred skupinou. Koľko krát si študent potrebuje prejsť učebnú látku, ako dlho mu to trvá kým jej porozumie, koľko je schopný sa naučiť ostáva len jeho osobná vec, jeho schopnosť či neschopnosť porozumieť a učiť sa nestáva verejnou záležitosťou.

Štandardizácia vedomostí

Pri prijímaní zamestnanca do pracovného pomeru organizácia nemá komplexný prehľad o jeho schopnostiach, a ani klasický proces orientácie zamestnancov nezaručuje dostatočnú úroveň poznatkov. Práve vytvorenie štandardizovaných vzdelávacích kurzov zaručí, že zamestnanci budú mať dostatočnú úroveň vedomostí a zručností a v prípade potreby budú mať vždy k dispozícii cenný zdroj informácií.

Vyššia efektivita učenia

Štúdium prostredníctvom elearningu znamená zapojenie viacerých zmyslov, a tým zvyšuje zapamätateľnosť učiva. Študent číta, vidí, počuje, rieši úlohy, testuje sa a dostáva spätnú väzbu. Názorné ukážky sú často krát praktickejšie ako výklad a kreatívne vytvorený vzdelávací kurz prináša aj viditeľnú zmenu k lepšiemu v pracovnom procese alebo študijných výsledkoch. Profesionálne zavedenie elearningu do organizácie môže priniesť kvalitnejšiu pracovnú silu, znížiť fluktuáciu zamestnancov, zvýšiť kvalitu produktov a procesov.

Spokojnosť zákazníkov a zamestnancov

Spokojnosť na zamestnaneckej aj zákazníckej strane sú nemerateľné výhody, ktoré elearning prináša. Zamestnanci, do ktorých firma investuje aj v podobe vzdelávania, sa cítia istejšie, zvyšovanie kvalifikácie prispieva k ich pracovnému uspokojeniu. Zákazníci zasa ocenia kvalifikovaný firemný personál.

Budovanie učiacej sa organizácie

Dvadsiate prvé storočie sa nesie v duchu budovania znalostnej spoločnosti a veľkého technického rozvoja, a práve elektronické vzdelávanie umožňuje prepojenie týchto dvoch konceptom a budovanie učiacej sa organizácie. Rýchle šírenie, zdieľanie a aktualizácia informácii majú pre každú organizáciu strategický význam.

www.elearning.sk - Online vzdelávanie
www.elearning.sk - Online kurzy a testy pre študentov základných a stredných škôl
www.elearning.sk - Čo je eLearning
www.elearning.sk - Výhody eLearningu
www.elearning.sk - Prečo online štúdium a vzdelávanie
www.elearning.sk - eLearning komponenty
www.elearning.sk - Nasadenie eLearningu
www.elearning.sk - Ponuka portálu
www.elearning.sk - SCORM a štandardy
www.elearning.sk - Testovanie a certifikácia

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie
www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač
www.equark.sk - veda, výskum, technika, popularizácia vedy
www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky
www.elearning.sk – portál pre elektronické vzdelávanie, online kurzy, e-learning, LMS, komplexné poradenstvo v oblasti e-learningu
Parfémy
www.globaloffice.sk - registračné virtuálne sídlo sro spoločnosti, poskytnutie sídla, zakladanie spoločnosti, virtuálna adresa a kancelária, adresa na prenájom
www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting
www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém
www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce
Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn
Virtuálne registračné sídlo spoločnosti, poskytnutie sídla firmy
Virtuálna kontaktná adresa, virtuálna schránka a prenájom adresy