Prečo online štúdium a vzdelávanie

Od vzniku prvej univerzity bolo vyučovací systém na školách takmer nezmenený, časom sa menil a pribúdal obsah učiva a modernizovali sa pomôcky, no základný koncept skupinovej výučby žiakov triedach ostal zachovaný. Avšak objem vedeckých poznatkov v posledných rokoch rapídne vzrástol a každým rokom sa zvyšuje. Stúpol aj počet ľudí, ktorí ku svojej práci potrebujú doplnkové vzdelanie a zvyšovanie kvalifikácie. Stúpajú nároky na vzdelanostnú úroveň celého obyvateľstva, a tým robia zo vzdelávania celoživotný proces. S týmito nárokmi sa klasické vzdelávanie čoraz ťažšie vyrovnáva a vytvára sa priestor pre radikálne inovácie. Aktuálny technický rozvoj a spôsob života podnecuje zmenu prístupu k vyučovaciemu procesu a žiada neustály prístup k aktuálnym informáciam 24 hodín denne 7 dní v týždni s čo najnižšími nákladmi. Práve elektronické vzdelávanie dokonale vyhovuje týmto požiadavkám. Aj keď asi nikdy nenahradí klasický spôsob výučby, v dnešnej dobe je efektívnou alternatívou alebo doplnkom štandardnej výučby. Dištančné vzdelávanie prostredníctvom nahrávok, CD či DVD bolo rozšírené aj v minulosti, no nikdy nebolo na takej úrovni, aká sa ponúka dnes. V dnešej dobe by chcel každý čo najviac za čo najmenej finančných prostriedkov. Elektronické vzdelávanie je prístupné každému za pomerne nízku cenu. Jednotlivci nie sú limitovaní možnosťami miesta, kde žijú a majú na výber zo širokej ponuky kurzov z rôznych odborov. Pre organizácie zasa nebolo nikdy ľahšie zisťovanie úrovne vedomostí zamestnancov a ich následné preškolenie. Elearning pre organizácie ponúka základňu pre zber, šírenie a zdieľanie informácií a firemného know-how. Jedným z aspektov firemnej kultúry, ktorý je potrebné rozvíjať je aj vzťah zamestnancov k učeniu. Organizácia sa učí prostredníctvom jednotlivcov, a títo musia byť k učeniu motivovaní. Učebný proces im musí naplno vyhovovať, to znamená, že zamestnanec sa neprispôsobuje výučbe, naopak, výučba sa prispôsobuje zamestnancovi. Jedným z hlavných požiadaviek kladených na elektronické vzdelávanie v organizácii je prispôsobenie zamestnancov pracovným požiadavkám a zvýšenie ich hodnoty pre organizáciu. Okrem týchto výsledkov elearning prináša aj radu ďalších merateľných i nemerateľných posunov k lepšiemu, ako napríklad viditeľne nižšie náklady na vzdelávanie v dlhom časovom horizonte, zmena postojov zamestnancov k práci, zvýšenie miery predaja a kvality výrobkov, zníženie absencií a fluktuácie zamestnancov, zvýšenie kvality služieb a spokojnosti zákazníka. Dôvodov, prečo je využívanie elearningu jednotlivcami či organizáciam účinne je mnoho, pozitívny vplyv tejto nekonvenčnej metódy na učebný proces boli dokázané už v rôznych prípadových štúdiách a výskumoch. Či je elearning aj pre Vás alebo Vašu organizáciu tým správnym riešením pre získavanie nových znalostí, je potrebné overiť si na vlastnej koži.

www.elearning.sk - Online vzdelávanie
www.elearning.sk - Online kurzy a testy pre študentov základných a stredných škôl
www.elearning.sk - Čo je eLearning
www.elearning.sk - Výhody eLearningu
www.elearning.sk - Prečo online štúdium a vzdelávanie
www.elearning.sk - eLearning komponenty
www.elearning.sk - Nasadenie eLearningu
www.elearning.sk - Ponuka portálu
www.elearning.sk - SCORM a štandardy
www.elearning.sk - Testovanie a certifikácia

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie
www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač
www.equark.sk - veda, výskum, technika, popularizácia vedy
www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky
www.elearning.sk – portál pre elektronické vzdelávanie, online kurzy, e-learning, LMS, komplexné poradenstvo v oblasti e-learningu
Parfémy
www.globaloffice.sk - registračné virtuálne sídlo sro spoločnosti, poskytnutie sídla, zakladanie spoločnosti, virtuálna adresa a kancelária, adresa na prenájom
www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting
www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém
www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce
Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn
Virtuálne registračné sídlo spoločnosti, poskytnutie sídla firmy
Virtuálna kontaktná adresa, virtuálna schránka a prenájom adresy