Nasadenie elearningu

Pri rozhodovaní o zavedení elearningu si treba v prvom rade uvedomiť, že nejde len o jednoduchú dodávku niekoľkých učebných textov. Je to komplexná služba, ktorá zahŕňa aj oblasti monitorovania, hodnotenia, vedenia, plánovania, zdieľania informácií a skúseností a ďalšie funkcie. Je to otvorený systém, ktorý je aj po nasadení do inštutúcie treba spravovať a aktualizovať tak, aby neustále podporoval stratégiu organizácie. Pred samotným konečným rozhodnutím využiť elearning pre vzdelávanie pracovníkov, je vhodné si prerátať náklady na zavedenie elektronického vzdelávania a porovnať s bežnou organizáciou vzdelávania. Treba si uvedomiť, že kým elektronické vzdelávanie umožňuje ďalších a nových pracovníkov preškoliť na už pripravenom elektronickom kurze pri minimálnom časovom náklade (teoreticky sa vyžaduje len minútové priradenie povinnosti absolvovať kurz pre užívateľa a informovať ho mailom), pri štandardnom školení je potrebné zakaždým minimálne zabezpečiť miestnosť a objednať (zaplatiť) lektorov. Z dlhodobého hľadiska je preto elektronické vzdelávanie podstatne lacnejšou alternatívou. Prvý krok pri zavedení elearningu ako nástroja vzdelávania do vnútroorganizačných procesov znamená zodpovedanie niekoľkých otázok, ktoré slúžia ako podklady pri výbere dodávateľa takéhoto systému. Ide o zodpovedanie techických otázok, kde a ako bude prevádzkovaný takýto systém, jeho technické požiadavky a platformy, bezpečnosť prevádzky, či bude systém dostupný iba z vnútropodnikovej siete, kritický počet užívateľov systému, či osoby zodpovedné za vzdelávanie. Pri rozhodovaní o obsahovej stránke je nevyhnutné brať do úvahy ciele, smerovanie a potreby organizácie ako celku, tiež je potrebné zohľadniť popis a špecifikáciu jednotlivých pracovných miest a v neposlednom rade je dôležité vychádzať z analýzy jednotlivca. Analýza jednotlivca spočíva v porovnávaní úrovne tých schopností a vedomostí, ktoré jednotlivec naozaj má a tých, ktoré sú požadované organizáciou ako štandard. Po zodpovedaní všetkých technických a personálnych otázok organizácia musí, tak ako pri každej svojej činnosti, stanoviť ciele elektronického vzdelávania, ktoré by mali byť dostatočne merateľné a konkrétne, aby mohli slúžiť na hodnotenie efektivity zavedeného elearningu.
Správne navrhnutý obsah a využitie kľúčových prvky elearningu a modernizácia systému vzdelávania je základom pre rozvoj kvalifikácie pracovnej sily každej organizácie na všetkých jej stupňoch. Elearning prináša informačný rozvoj organizácie a podporuje jej napredovanie. Elearning znamená jednoducho vzdelávanie budúcnosti.

www.elearning.sk - Online vzdelávanie
www.elearning.sk - Online kurzy a testy pre študentov základných a stredných škôl
www.elearning.sk - Čo je eLearning
www.elearning.sk - Výhody eLearningu
www.elearning.sk - Prečo online štúdium a vzdelávanie
www.elearning.sk - eLearning komponenty
www.elearning.sk - Nasadenie eLearningu
www.elearning.sk - Ponuka portálu
www.elearning.sk - SCORM a štandardy
www.elearning.sk - Testovanie a certifikácia

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie
www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač
www.equark.sk - veda, výskum, technika, popularizácia vedy
www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky
www.elearning.sk – portál pre elektronické vzdelávanie, online kurzy, e-learning, LMS, komplexné poradenstvo v oblasti e-learningu
Parfémy
www.globaloffice.sk - registračné virtuálne sídlo sro spoločnosti, poskytnutie sídla, zakladanie spoločnosti, virtuálna adresa a kancelária, adresa na prenájom
www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting
www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém
www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce
Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn
Virtuálne registračné sídlo spoločnosti, poskytnutie sídla firmy
Virtuálna kontaktná adresa, virtuálna schránka a prenájom adresy