SCORM a štandardy

Sharable Content Object Reference Mode CSORM

SCORM je najpoužívanejší štandard elearningu, referenčný model, ktorý vytvára štruktúru, ktorá je nezávislá od obsahu elearningového kurzu. To umožňuje využitie ľubovoľného kurzu aj v inom LMS (Learning Management System – Systém riadenia výučby). Štandard SCORM spĺňa niekoľko základných princípov, ktoré umožňujú jeho univerzálne použitie. Patrí tu všeobecná prístupnosť, to znamená, že kurz musí byť užívateľovi prístupný odkiaľkoľvek a jednoznačne identifikovateľný. Ďalšou vlastnosťou je interoperabilita, teda nezávislosť na softvéri a hardvéri, kurz by mal byť použiteľný v akomkoľvek systéme alebo aplikácii. Podľa SCORM sa obsah skladá z prvotných stavebných jednotiek (text, zvuk, video...)a zdieľaných výukových jednotiek. Jednotky, ktoré obsahujú výučbovú informáciu, môžu mať ľubovoľnú veľkosť. Výučbové jednotky sa môžu ďalej agregovať do komplexnejších výučbových objektov. Výučbový objekt tak môže tvoriť jedna veta, obrázok, animácia, video, štruktúra textov a multimediálnych prvkov, a aj celý kurz. Každá výučbová jednotka sa skladá z výučbového obsahu a meta-dát - popisných dát, ktoré bližšie identifikujú jeho vnútornú štruktúru, účel, výučbový cieľ, popis alebo jeho autora. Takéto štrukturované usporiadanie SCORM zabezpečuje jeho prispôsobivosť a prenositeľnosť medzi rôznymi elearningovými prostrediami. Vďaka svojim vlastnostiam prináša zlepšenie v rámci zdieľania, prehľadávania a ukladania výučbových kurzov a javí sa ako veľký prísľub do budúcnosti v oblasti elektronického vzdelávania.

www.elearning.sk - Online vzdelávanie
www.elearning.sk - Online kurzy a testy pre študentov základných a stredných škôl
www.elearning.sk - Čo je eLearning
www.elearning.sk - Výhody eLearningu
www.elearning.sk - Prečo online štúdium a vzdelávanie
www.elearning.sk - eLearning komponenty
www.elearning.sk - Nasadenie eLearningu
www.elearning.sk - Ponuka portálu
www.elearning.sk - SCORM a štandardy
www.elearning.sk - Testovanie a certifikácia

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie
www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač
www.equark.sk - veda, výskum, technika, popularizácia vedy
www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky
www.elearning.sk – portál pre elektronické vzdelávanie, online kurzy, e-learning, LMS, komplexné poradenstvo v oblasti e-learningu
Parfémy
www.globaloffice.sk - registračné virtuálne sídlo sro spoločnosti, poskytnutie sídla, zakladanie spoločnosti, virtuálna adresa a kancelária, adresa na prenájom
www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting
www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém
www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce
Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn
Virtuálne registračné sídlo spoločnosti, poskytnutie sídla firmy
Virtuálna kontaktná adresa, virtuálna schránka a prenájom adresy